Forhandlingsteknikk

 

Kurs i forhandlingsteknikk! 

Dette online-kurset i forhandlingsteknikk handler om å lykkes i forhandlingene og å få de viktige kontraktene. Her får du massevis av anerkjent teori og praktiske verktøy som du kan begynne å bruke i forhandlingene med én gang.

Programmet går over seks uker, med én modul i uken. Oppstart tirsdag 4. januar  kl. 10.00. Tre av modulene gjennomføres som live gruppe-webinarer og tre som personlige coachingsamtaler/ undervisninger.
Hvert webinar varer i ca. 2 timer, og hver personlige samtale i ca. 1 time. 

Dette er et praktisk kurs hvor du i tillegg til kunnskap fra webinarene, gjør oppgaver og lager egne handlingsplaner som danner grunnlag for våre individuelle coachingsamtaler. NB! For at du skal få best mulig utbytte av kurset, vil det være et begrenset antall deltakere. 

Etter endt kurs har du blant annet lært   

 • Hvilke forberedelser som er nødvendige for å lykkes 

 • Hvordan forholde seg til forskjellig forhandlingsatferd

 • Valg og gjennomføring av forhandlingsstrategier og taktikk

 • Hvordan man åpner og legger grunnlag for gode forhandlinger

 • Effektiv pruting og kjøpslåing i forhandlingene

 • Hvordan skape tillit og håndtere følelser underveis

 • Fordelingsforhandlinger og det å vinne mest mulig

 • Integrasjonsforhandlinger og samarbeidet mot felles gevinst

 • Hvordan man kan skape felles løsninger og muligheter

 • Å slutte avtalen og få kontrakten 

 • Å etterleve avtalen i praksis

Alt innhold er basert på anerkjent litteratur og forskning på forhandlingsteknikk, og etter gjennomført kurs vil du få tilsendt både kursbevis og diplom. 

 

Klikk her for å melde deg på!

Program 

Modul 1 - Webinar - Tirsdag 4. januar kl. 10.00 
I denne spennende første modulen starter vi med hvilke forberedelser som må til. Her vil du lære mer om mål, grenser og forhandlingsrom, avklaring av ansvar og myndighet, roller i forhandlingene, hvor mye tid man til rådighet, om argumentasjon og innvendinger, og ikke minst det å trene på forhandlingene før de starter. 

Vi vil også forberede oss på forhandlingsatferd og hvordan man kan oppføre seg i forhandlinger. Hva er det som kjennetegner en som er dyktig til å forhandle? Du vil samtidig få et innblikk i din egen måte å forhandle på, fordi din personlige stil alltid vil preger deg i forhandlingene, så det er viktig at du kjenner den. 

Vi vil også se nærmere på forskjellige strategier og taktikker som kan være nyttige i forhandlinger. Det handler om hvilken effekt disse kan ha, når det kan være smart å bruke de og hva du kan gjøre om du blir utsatt for dette selv. Webinaret varer i ca. to timer. 


Modul 2 - Coaching - uke 2 i 2022
Vi snakker sammen over videokonferanse. Her tar vi opp temaer og spørsmål fra webinaret, din situasjon på jobben og eventuelle utfordringer som du står overfor. Du lager din egen handlingsplan, slik at du får mest mulig utbytte av vår personlige samtale.  Samtalen varer i ca. 1 time. (Du booker selv tid for når det passer deg best å gjennomføre coachingsamtalen i løpet av uke 2)


Modul 3 - Webinar - Tirsdag 18. januar kl. 10.00 
I forhandlinger så kan hvordan man åpner og hvem av partene som gjør det ha stor betydning. Hvem bør starte, hvilke fordeler og hvilke ulemper kan det ha? Hva skjer i så fall? Og hva gjør du? Dette er spennende og vil legge lista for resten av forhandlingene, så bare gled deg!

Pruting er noe mange tenker på når det gjelde forhandlinger, og selve kjøpslåingen er det viktig at du mestrer godt. Hvordan går du frem, hva er pruteprosessen, hvordan er dialogen, og hvordan kan du komme best mulig ut av dette? Det vil du lære her! 

Følelser påvirker vår egen og andres atferd, og er meget viktige. Dette fordi negative emosjoner kan bringe oss i forsvarsposisjon og gjøre oss motvillige, mistroiske og misfornøyde, mens positive emosjoner kan gjøre oss åpne, kreative og tillitsfulle. Siden tillit og følelser i stor grad kan påvirke utfallet av forhandlingene, så vil se nærmere på dette. Webinaret varer i ca. to timer.
 
Modul 4 - Coaching uke 4 i 2022 
Vi snakker sammen over videokonferanse. Her tar vi opp temaer og spørsmål fra webinaret, din situasjon på jobben og eventuelle utfordringer som du står overfor. Du lager din egen handlingsplan, slik at du får mest mulig utbytte av vår personlige samtale.  Samtalen varer i ca. 1 time. (Du booker selv tid for når det passer deg best å gjennomføre coachingsamtalen i løpet av uke 4)

Modul 5 - Webinar - Tirsdag 1. februar kl. 10.00 
Fordelingsforhandlinger, eller hvor stor bit av kaka som hver av partene skal få, er en vanlig måte å forhandle på. Kunden vil kjøpe billigst mulig og selgeren vil selge dyrest mulig, så hvordan løser vi det? Her handler det om forhandlingsrom, hva man ønsker å oppnå, hvor langt man er villig til å gå, og hvordan man går frem. 

Vi vil også gjennomgå integrasjonsforhandlinger, det vil si forhandlinger hvor det skapes et felles syn på verdier som kan skapes. I praksis betyr dette at begge parter samarbeider og oppnår mer ved å forhandle med hverandre. Hvordan kan vi finne felles løsninger og muligheter? Hva er det man egentlig ønsker å oppnå, og hva er det som ligger bak dette ønsket? Sentralt i forhandlinger er å kartlegge posisjoner og interesser, for å finne gode løsninger på problemene. Her ligger nøkkelen til de gode forhandlingene, og du vil lære hvordan du kan finne dem og bruke dem.

Nå vil vi gjerne komme til enighet, så hvordan går du frem for å få avtalen til slutt? Og sist men ikke minst, hvordan kan vi på en god måte etterleve avtalen vi har signert på? Hvordan kan vi sikre at begge parter ønsker å forhandle med hverandre igjen i fremtiden, og at man ønsker å etterleve avtalen lojalt? Dette og veldig mye annet vil du lære i kurset i forhandlingsteknikk. Webinaret varer i ca. to timer.

Modul 6 - Coaching uke 6 i 2022 
For siste gang i programmet har vi vår personlige samtale. Her tar vi opp temaer og spørsmål fra webinaret, din situasjon på jobben og eventuelle utfordringer som du står overfor. Avslutningsvis oppsummerer vi og evaluerer programmet i Forhandlingsteknikk, og du får tilsendt kursbevis og diplom for gjennomført kurs. 
(Du booker selv tid for når det passer deg best å gjennomføre samtalen i løpet av uke 6) Samtalen varer i ca. 1 time. 

Meld deg på i dag og bli en dyktigere forhandler!

Kr 11.700,-

 

Oppstart tirsdag 4. januar
Meld deg på nå, begrenset antall deltakere! 
Du får tilsendt faktura når du har meldt deg på. 

(Deltakeravgiften er unntatt mva.) 

Klikk her for å melde deg på

Har du lyst til å snakke med oss først, før du melder deg på? 

Om du har spørsmål om innhold, gjennomføring eller andre ting, så er det bare hyggelig hvis du ønsker å snakke med oss først. Da kan du enten ringe eller klikke på knappen under for å avtale tid for et videomøte. Da kommer du rett til kalenderen vår og finner en tid som passer deg. Vi snakkes!  

Klikk her hvis du ønsker å snakke med oss først

Eirik Petersen

Eirik Petersen er din foreleser på dette kurset. Han har selv mer enn 35 års erfaring i forhandlinger, og er en meget etterspurt kursholder, rådgiver og coach. Petersen jobber med både store og små bedrifter, og hundrevis av kursdeltakere har gjennom årene blitt trent av Eirik.

Bakgrunn fra Handelshøyskolen BI, Næringsakademiet, Norges Eksportskole og Orklas Merkevareskole. Egen erfaring fra Oslo Lysverker, Canon, Ricoh, Scanox (Jotun), reklamebyrået Locomotiv, samt Institutt for salg og markedsføring.

Har siden 1995 vært timeforeleser på Handelshøyskolen BI, og er forfatter av fagbøkene «Nå dine salgsmål!» og «Key Account Management» på Universitetsforlaget. Medlem av Norsk faglitterær forfatter – og oversetterforening.

Close

Legg igjen din e-post og motta gratis 5 enkle verktøy som hjelper deg å beholde kontroll over følelsene dine i møte med dominerende mennesker