Jeg vil gjerne ha enda flere tilbakemeldinger fra deg om forhandlingsteknikk!
Hva synes du er den største utfordringen i salgsforhandlinger?
Er det andre viktige temaer vi bør se nærmere på?
Send meg en mail på [email protected]

Close

Skriv inn din e-post for å se del 2 av hvordan man kan påvirke kundene til å si ja!