Profesjonelt salg! 

Her lærer du alt du trenger for å lykkes i salg!
Gjør som hundrevis av andre og lær deg hvordan du skaffer nye kunder, gjennomfører selgende kundedialoger, hvordan du får ordre og mye mye mer. Dette er det komplette salgskurset!

19 leksjoner på norsk som lærer deg alt du trenger for å nå dine salgsmål.

I tillegg følger det med et praktisk kurshefte på 42 sider.

 

Alt du lærer er basert på anerkjent forskning og mange års erfaring fra profesjonelle, vellykkede selgere. Dette kurset er det du trenger for å lykkes i salg nå, så meld deg på i dag! 

Ta kurset når og hvor det passer deg best, du har det tilgjengelig i ett år. Du bestemmer selv, her er det ingen lekser eller innsendingsoppgaver. Etter endt kurs får du tilsendt både kursbevis og diplom.

Praktisk, effektivt og veldig bra. Dette virker!

Innhold i de 19 leksjonene:

1.1 Salgsyrket

Nå er du i gang! 

I denne leksjonen ser vi nærmere på hva det innebærer å jobbe som profesjonell selger i dag. Hva er det som kjennetegner selgere som lykkes? Hva er det kunder synes er viktig? Hvilke forventninger ligger til grunn?

1.2 Bygge gjensidig tillit

All handel er basert på tillit, enten det er til selve produktet, til produsenten, til leverandøren eller til selgeren. I denne leksjonen ser vi nærmere på hva som skaper gjensidig tillit, hvordan bygge gode relasjoner og ikke minst hva det er som skaper lojalitet hos kunder. 

1.3 Kommunikasjon

Selgerens evne til å kommunisere godt er helt avgjørende for å lykkes. I denne leksjonen ser vi nærmere på grunnleggende kommunikasjonsferdigheter og hva som må til for å kunne føre en god kundedialog. Det handler både om hva man sier og hvordan man sier det, men også om din evne til å lytte og kroppsspråket du viser. Samtidig er det slik at all informasjon vi tar inn kommer via sansene våre, og du vil lære hvordan du kan anvende kunnskap om våre sanser for å kunne kommunisere enda bedre. En god kundedialog handler også om hvordan kunden oppfatter deg og hvordan du fremstår, og her ser vi nærmere på hvilken effekt dette kan ha og hvordan du kan utvikle dette videre. 

 

2.1 Møtebooking med telefon

Her lærer du hvordan du på en god måte får møter med nye kunder via telefonen. Du lærer hva du skal si og hvordan du skal si det. Vi ser nærmere på åpningsreplikker, interessevekkere, innvendingsbehandling og hvordan du avslutter samtalen med et avtalt kundemøte. 

2.2 Sosiale medier

Her lærer du hvordan du kan skaffe nye potensielle kunder ved å bruke sosiale medier. Vi ser nærmere på din egen profil på nettet, hvordan søke og finne potensielle kunder, og ikke minst hvordan gjennomføre en nettdialog med kunden for å bygge gode relasjoner. Slik kan du få flere møter med nye prospekts! 

2.3 Å gå canvas

Å gå Canvas er en tradisjonell måte å skaffe seg nye kunder på, ved rett og slett å besøke dem uanmeldt. Når du først er hos kunden, så gir det deg mulighet til å møte dem, se dem i øynene, se lokalene, finne ut hva de driver med, hvordan de har det, hvilke behov de måtte ha og kanskje å få et salg. 

3.1 Forberedelser til kundemøtet

Her gjennomgår vi hvilke forberedelser du bør gjøre før du treffer kunden, slik at gjennomføringen av kundemøtet blir best mulig. Vi ser nærmere på blant annet hva slags informasjon bør du ha skaffet deg på forhånd, hvor denne informasjonen er tilgjengelig fra og hvilke målsetninger det kan være bra å ha. 

3.2 Åpning

Starten på et møte med en ny potensiell kunde er viktig, for du har bare én mulighet til å gjøre et godt førsteinntrykk! I denne leksjonen ser vi nærmere på hvordan man kan fremstå med respekt og profesjonalitet, og samtidig være ydmyk og imøtekommende i kundemøtet.  

3.3 Kundens behov

I denne leksjonen vil du lære hvordan du best mulig kan avdekke kundens behov, krav og ønsker, som vil danne grunnlag for salgsprosessen videre. Vi går nærmere inn på forskjellige typer spørreteknikk, og effekten av å stille gode spørsmål. Samtidig ser vi på hvordan vi kan utvikle kundens behov, slik at kunden virkelig ønsker å kjøpe av deg.  

3.4 Argumentasjon

Her vil du lære hvordan du kan argumentere for ditt produkt, vare eller tjeneste på best mulig måte. Det handler om å tilfredsstille kundens behov og å bevise at din løsning er den rette for kunden, gjennom aktuelle fordeler og nytteverdier ved ditt produkt. 

3.5 Innvendinger

Her vil du lære hvordan du håndtere kundens innvendinger på en effektiv og respektfull måte. Det er meget viktig at kundens innvendinger blir håndtert best mulig, da dette kan ha stor betydning for om kunden kommer til å kjøpe av deg.  

4.1 Demonstrasjonen

Her vil du lære hvordan du kan demonstrere og vise produktet ditt på best mulig måte, slik at kunden får lyst til å kjøpe av deg. Det handler om overbevisende profesjonelle demonstrasjoner, gjennomført med energi og begeistring.

4.2 Tilbudet

Her ser vi nærmere på ditt skriftlige tilbud, og hvordan det kan utformes på en slik måte at kunden virkelig får lyst til å kjøpe av deg! Tilbudet er både ditt og ditt firmas ansikt utad mot kunden, og det er en viktig del av prosessen for å få ordren. Kunden nærmer seg en beslutning, og det er viktig at tilbudet gjenspeiler hva som har kommet frem under de møtene dere har hatt.

4.3 Ordre

Her vil du lære flere effektive avslutningsteknikker, hva du kan si og gjøre for å få ordren. Kunden har kommet langt nok i sin beslutningsprosess, og da må du kunne spørre om kunden ønsker å gjøre en handel. Her lærer du hvordan! 

4.4 Ettersalg

Her vil vi se nærmere på det som kalles Ettersalg, det vil si tiden etter at du har fått ordren, fra leveransen blir gjennomført frem til et eventuelt nytt salg skjer hos kunden. Det handler om kvalitet, oppfølging og trygghet, men også om tilleggsalg og mersalg.

5.1 Faktorer som påvirker salget

Her vil du lære mer om hvordan du kan lykkes i et prestasjonsyrke, og hvilke faktorer som spiller inn for at du skal kunne nå dine salgsmål. Det handler blant annet om hvor du har fokus, og din evne til å jobbe disiplinert og strukturert. 

5.2 Etikk i salg

Her vil du få en grunnleggende forståelse for viktigheten av god etikk i salg. Det handler om hvordan vi vil at kundene skal oppfatte oss, hvordan vi ønsker å oppfatte oss selv, hva vi ønsker å stå for, hvordan vi opptrer og hvilke valg vi tar. 

5.3 Markedet og kundene

Her vil du lære hvordan du kan få god oversikt over markedet du jobber i og kundene du jobber med. Hensikten er at du med denne kunnskapen vil kunne jobbe mer strukturert og målrettet mot de rette kundene. Vi ser blant annet nærmere på din egen kapasitet i forhold til det du har å jobbe med som selger. 

5.4 Struktur i salgsarbeidet

For at du skal lykkes i salg, er det viktig at du jobber målrettet og er disiplinert. Da bør du ha en struktur i hverdagen, og vi skal her se nærmere på hvordan du kan sette gode mål, planlegge for å nå målene, hvordan prioritere arbeidsoppgaver og ha disiplin i det daglige arbeidet.

Start kurset idag
 

Meld deg på nettkurset i Profesjonelt salg nå!

Kr 8.200,-

Tilgang til kurset i 1 år

- 19 videoer på norsk som lærer deg alt du trenger for å nå dine salgsmål!

- 42 sider praktisk og lærerikt kurshefte medfølger, med omfattende litteraturliste

- Du mottar et kursbevis når du har gjennomført kurset.

Kurset er tilgjengelig for deg umiddelbart, og et helt år fremover

Meld deg på

"Nettkurset i Profesjonelt salg danner en solid plattform for å lykkes. Massevis av gode praktiske råd og tips, uavhengig av hva slags produkter, varer eller tjenester du selger. Verdt pengene!"

Frank O. Stormo
Senior Account Manager Professional Print Canon Norge

Slik fungerer netacademy.no

Her viser vi hvordan kurset Profesjonelt salg fungerer i praksis etter at du har meldt deg på. Her får du se hvordan det ser ut "inne i klasserommet", fra innlogging til gjennomføring, innhold og kursbevis.

"Veldig bra innhold og kvalitet på filmene! Instruktøren er profesjonell og engasjert, her lærer du virkelig hvordan du lykkes i salgsyrket. Anbefales!"

Janne Brekke
Managing Director Winning Brands AS
Eirik Petersen er din foreleser på kurset i Profesjonelt salg. Han har selv mer enn 35 års erfaring i salgsyrket, og er en meget etterspurt salgstrener, rådgiver og coach. Petersen jobber med både store og små bedrifter, og hundrevis av kursdeltakere har gjennom årene lært å bli profesjonelle selgere av Eirik.
Bakgrunn fra Handelshøyskolen BI, Næringsakademiet, Norges Eksportskole og Orklas Merkevareskole. Egen erfaring fra Oslo Lysverker, Canon, Ricoh, Scanox (Jotun), reklamebyrået Locomotiv, samt Institutt for salg og markedsføring.
Har siden 1995 vært timeforeleser på Handelshøyskolen BI, og er forfatter av fagbøkene «Nå dine salgsmål!» og «Key Account Management» på Universitetsforlaget. Medlem av Norsk faglitterær forfatter – og oversetterforening.
Start kurset idag
Close

Legg igjen din e-post og motta gratis 5 enkle verktøy som hjelper deg å beholde kontroll over følelsene dine i møte med dominerende mennesker