Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser for netthandel hos netacademy.no, som er en online læringsplattform i regi av Institutt for salg og markedsføring. Når du gjennomfører et kjøp aksepterer du våre kjøpsbetingelser og det inngås en bindende avtale mellom Institutt for salg og markedsføring og deg som kunde. Merk at kjøpsbetingelsene kan endres, og bør derfor leses hver gang man gjennomfører et kjøp hos netacademy.no.

Firmanavn: Institutt for salg og markedsføring
Organisasjonsnummer: 974 209 047 MVA
Postadresse: Hans C. Gjeflesvei 10 a, 1182 Oslo
Telefon: 22 67 70 31
Epost: post(at)netacademy.no

Registrering

For å gjennomføre et kjøp på netacademy.no, som er en online læringsplattform i regi av Institutt for salg og markedsføring, må du registrere deg med navn, epost og passord. Registreringen krever en gyldig epost-adresse. 

Personlig tilgang

Du kjøper kun personlig tilgang til kursportalen netacedemy.no. Det betyr at du ikke på noen måte kan gi bort innloggingsinformasjonen din, eller laste ned og distribuere videoer eller kurshefte til andre personer eller noen annen part.

Copyright

Alle filmer, kurshefter og dets innhold er omfattet av lov om opphavsrett og er forbudt å kopiere, dele eller distribuere. Dette innebærer at varemerke, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder beskrivelser av produktene, bilder/grafikk, design og layout, og annet innhold ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte.

Priser

Alle priser som er oppgitt på digitale kurs er inkludert merverdiavgift, og vi tar forbehold om eventuelle feil på priser.

Priser som er oppgitt på kursene Operativ salgsledelse, Virtuell presentasjonsteknikk og Virtuell ledelse er unntatt mva, og vi tar forbehold om eventuelle feil på priser. Dette er i henhold til Merverdiavgiftslovens  paragraf 3 - 1 første ledd, og Skattedirektoratet BFU 81/2. 

Betaling

På netacademy.no betales det med kredittkort (Visa eller Mastercard), eller eventuelt med faktura til bedrifter dersom det er avtalt på forhånd. Din sikkerhet og trygghet er meget viktig for oss, og med våre samarbeidspartnere Stripe og Kajabi blir denne sikkerheten ivaretatt.

Tilgjengelighet

Onlinekursene er tilgjengelige for deg i ett helt år fra den datoen som du gjennomfører kjøpet. 
Kurset Operativ salgsledelse er tilgjengelige for deg i henhold til den respektive undervisningsplanen. 

Tekniske problemer/ kursportal

netacademy.no er en online læringsplattform i regi av Institutt for salg og markedsføring. Vi bruker den anerkjente kursportalen Kajabi for å tilgjengeliggjøre våre digitale onlinekurs, og vi bruker Zoom til online undervisning gjennom gruppewebinarer og 1:1 coaching. Vi er ikke selv ansvarlig for drift, vedlikehold og oppetid på hverken Kajabi eller Zoom. Vi vet at dette er meget profesjonelle plattformer med godt rykte, men alt som finnes på internett er utsatt både for tekniske problemer og for databrudd. Vi kan ikke ta ansvar for at slikt skjer. Hvis noe uforutsett skulle skje, vil vi imidlertid gjøre alt vi kan for at du skal få tilgang til kursinnholdet, så snart som mulig.

Angrerett

Når du kjøper våre digitale kurs så får du tilgang til kurset umiddelbart.

Du samtykker til at leveringen påbegynnes umiddelbart og at du derfor ikke har angrerett på kjøpet, jf. angrerettlovens § 22 bokstav n.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27

Force Majeure
Med force majeure menes ekstraordinære hendelser som er utenfor partenes kontroll. Eksempler på dette er naturkatastrofer, krig, opprør, streik osv. Denne klausulen løser Institutt for salg og markedsføring (IFSM) ved netacademy.no fra ansvaret for forpliktelser som vi ikke er i stand til å gjennomføre grunnet hendelser utenfor Institutt for salg og markedsføring sin kontroll.

Ansvar
Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, kurshefter, nyhetsbrev, kursportal, coaching, undervisning eller annet innhold. Vi har gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe våre kurs og undervisning aksepterer og godtar du at du selv er fullt ut ansvarlig for din egen fremgang og dine resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og Institutt for salg og markedsføring ved netacademy.no tilbyr ingen garantier hverken om inntekter eller andre resultater.

Tvister og verneting

Dine og våre rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Dersom vi skulle bli uenige, og en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan du eller vi forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Det er Institutt for salg og markedsførings til enhver tid gjeldende forretningsadresse som er avgjørende for valg av verneting.

Close

Legg igjen din e-post og motta gratis 5 enkle verktøy som hjelper deg å beholde kontroll over følelsene dine i møte med dominerende mennesker