Svar på spørsmål som ofte blir stilt

Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser for netthandel hos netacademy.no, som er en online læringsplattform i regi av Institutt for salg og markedsføring. Når du gjennomfører et kjøp aksepterer du våre kjøpsbetingelser og det inngås en bindende avtale mellom Institutt for salg og markedsføring og deg som kunde. Merk at kjøpsbetingelsene kan endres, og bør derfor leses hver gang man gjennomfører et kjøp hos netacademy.no.

Firmanavn: Institutt for salg og markedsføring
Organisasjonsnummer: 974 209 047 MVA
Postadresse: Hans C. Gjeflesvei 10 a, 1182 Oslo
Telefon: 22 67 70 31
Epost: post(at)netacademy.no

Registrering

For å gjennomføre et kjøp på netacademy.no, som er en online læringsplattform i regi av Institutt for salg og markedsføring, må du registrere deg med navn, epost og passord. Registreringen krever en gyldig epost-adresse. 

Personlig tilgang

Du kjøper kun personlig tilgang til kursportalen netacedemy.no. Det betyr at du ikke på noen måte kan gi bort innloggingsinformasjonen din, eller laste ned og distribuere videoer eller kurshefte til andre personer eller noen annen part.

Copyright

Alle filmer, kurshefter og dets innhold er omfattet av lov om opphavsrett og er forbudt å kopiere, dele eller distribuere. Dette innebærer at varemerke, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder beskrivelser av produktene, bilder/grafikk, design og layout, og annet innhold ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte.

Priser

Alle priser som er oppgitt på digitale kurs er inkludert merverdiavgift, og vi tar forbehold om eventuelle feil på priser.

Priser som er oppgitt på kursene i Virtuell ledelse, Virtuell presentasjonsteknikk, Forhandlingsteknikk og Operativ salgsledelse er unntatt mva, og vi tar forbehold om eventuelle feil på priser. Dette er i henhold til Merverdiavgiftslovens  paragraf 3 - 5 første ledd, og Skattedirektoratet BFU 81/2.

 

Betaling

På netacademy.no betales det med kredittkort (Visa eller Mastercard), eller eventuelt med faktura til bedrifter dersom det er avtalt på forhånd. Din sikkerhet og trygghet er meget viktig for oss, og med våre samarbeidspartnere Stripe og Kajabi blir denne sikkerheten ivaretatt.

Tilgjengelighet

Onlinekursene er tilgjengelige for deg i ett helt år fra den datoen som du gjennomfører kjøpet. 
Kurs med nettbasert undervisning er tilgjengelige for deg i henhold til den respektive undervisningsplanen. 

Tekniske problemer/ kursportal

netacademy.no er en online læringsplattform i regi av Institutt for salg og markedsføring. Vi bruker den anerkjente kursportalen Kajabi for å tilgjengeliggjøre våre digitale onlinekurs, og vi bruker Zoom til online undervisning gjennom gruppewebinarer og 1:1 coaching. Vi er ikke selv ansvarlig for drift, vedlikehold og oppetid på hverken Kajabi eller Zoom. Vi vet at dette er meget profesjonelle plattformer med godt rykte, men alt som finnes på internett er utsatt både for tekniske problemer og for databrudd. Vi kan ikke ta ansvar for at slikt skjer. Hvis noe uforutsett skulle skje, vil vi imidlertid gjøre alt vi kan for at du skal få tilgang til kursinnholdet, så snart som mulig.

Angrerett

Når du kjøper våre digitale kurs så får du tilgang til kurset umiddelbart.

Du samtykker til at leveringen påbegynnes umiddelbart og at du derfor ikke har angrerett på kjøpet, jf. angrerettlovens § 22 bokstav n.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27

Force Majeure
Med force majeure menes ekstraordinære hendelser som er utenfor partenes kontroll. Eksempler på dette er naturkatastrofer, krig, opprør, streik osv. Denne klausulen løser Institutt for salg og markedsføring (IFSM) ved netacademy.no fra ansvaret for forpliktelser som vi ikke er i stand til å gjennomføre grunnet hendelser utenfor Institutt for salg og markedsføring sin kontroll.

Ansvar
Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, kurshefter, nyhetsbrev, kursportal, coaching, undervisning eller annet innhold. Vi har gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe våre kurs aksepterer og godtar du at du selv er fullt ut ansvarlig for din egen fremgang og dine resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og Institutt for salg og markedsføring ved netacademy.no tilbyr ingen garantier hverken om inntekter eller andre resultater.

Tvister og verneting

Dine og våre rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Dersom vi skulle bli uenige, og en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan du eller vi forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Det er Institutt for salg og markedsførings til enhver tid gjeldende forretningsadresse som er avgjørende for valg av verneting.

 • Kursene er spesielt rettet mot oppsøkende salg til bedriftskunder. (B2B)
 • Nei, dette kan brukes til å selge alle typer produkter, varer og tjenester.
 • Du trenger ingen spesielle forkunnskaper, kun at du er motivert til å lære!
 • Kursene er grunnleggende, og i onlinekurset Profesjonelt salg er det er enkelt både å følge video-forelesningene og å bruke arbeidsheftet som er vedlagt. Alle videoene og arbeidsheftet er på norsk.
 • Undervisningen i Operativ salgsledelse gjennomføres ved live gruppe-webinarer og ved personlig individuell samtale. Dette er et praktisk kurs hvor du i tillegg til kunnskap fra webinarene, gjør oppgaver og handlingsplaner som danner grunnlag for våre individuelle coachingsamtaler. Kurset i seg selv er ikke spesielt vanskelig, men krever at man er motivert til å lære. 

Ja, på de digitale kursene er det er det. Det er ingen innsendingsoppgaver som skal gjøres.

På kurs med nettbasert undervisning lager man egne handlingsplaner og gjør oppgaver i mellom samlingene. 

 • Du ser på forelesning på video, hvor du kan stoppe opp og repetere innholdet så ofte du som ønsker underveis. Samtidig jobber du med arbeidsheftet og løser aktuelle oppgaver.  Online trening, når du vil og hvor du vil! 
 • Ja, etter at du har gjennomført alle modulene i kurset "Profesjonelt salg" får du et formelt kursbevis. På kursbeviset står det beskrevet hvilke temaer du har gjennomgått og lært, så du kan bruke kursbeviset overfor din arbeidsgiver eller som vedlegg til CV. Det er kun kursbevis for kurset "Profesjonelt salg". 
 • Onlinekurset er tilgjengelig for deg straks du har registrert deg, laget ditt eget passord og innbetalt hele beløpet.
 • Kurs med nettbasert undervisning følger undervisningsplanen, og starter opp på planlagt dato. 
 • Onlinekursene er tilgjengelige for deg i ett helt år fra den datoen som du gjennomfører kjøpet. 
 • Kurs med nettbasert undervisning er tilgjengelige for deg i henhold til den respektive undervisningsplanen. 
 • Ja, du kjøper kun personlig tilgang for deg selv til kursportalen netacedemy.no. Det betyr at du ikke på noen måte kan gi bort innloggingsinformasjonen din, eller laste ned og distribuere videoer eller kurshefte til andre personer eller noen annen part. Dette gjelder alle typer kurs du kjøper på netacademy.no.

Personvern

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan og på hvilket grunnlag Institutt for salg og markedsføring ved netacademy.no behandler personopplysninger i forbindelse med kjøp på nettsiden.

 1. Behandlingsansvarlig
  Institutt for salg og markedsføring er behandlingsansvarlig for personopplysningene vi samler inn i forbindelse med kjøp på netacademy.no.

 

 1. Formål for behandling av personopplysningene
  Formålet med behandlingen av personopplysninger i forbindelse med kjøp er å gjennomføre kjøpet ditt slik at produktet blir tilgjengelig for deg og at vi kan ta betalt for produktet.

 

 1. Behandlingsgrunnlag (inkludert avgivelse av samtykke)
  Institutt for salg og markedsføring er eier av nettsiden netacademy.no og behandler kjøp kunden foretar seg på vår nettside. 

Ved å foreta et kjøp via vår nettside så samtykker du til av vi behandler dine personopplysninger som angitt i denne personvernerklæringen.

 

 1. Oversikt over hvilke personopplysninger som behandles
  Følgende personopplysninger behandles av Institutt for salg og markedsføring ved kjøp:
 • Kjøpers navn
 • Kjøpers e-postadresse for ordrebekreftelse og tilgang til produktet
 • Hva du har kjøpt
 • E-post og navn i vårt nyhetsbrevprogram

Institutt for salg og markedsføring behandler i tillegg informasjon relevant for statistikk over kjøp på nettsiden i Google analytics, og dette er anonymisert i forhold til navn.

 

 1. Hvor hentes opplysningene fra?
  Informasjon om kjøp er gitt av deg når du foretar et kjøp på netacemy.no. Kommunikasjon med kjøper som foregår på e-post vil bli lagret i den enkelte mottakers e-postkonto.

 

 1. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
  Kjøp på nettsiden er frivillig. Opplysninger gitt ved kjøp er obligatoriske for at du skal kunne laste ned produktet og at vi skal få sendt deg en ordrebekreftelse

 

 1. Hvor behandles dine personopplysninger? 
  Personopplysningene vil kun deles med underleverandører som utfører oppgaver som er knyttet til ditt kjøp. Det vil være leverandører av datasystemer, regnskapssystemer , søketjenester og leveransesystemer (e-post og SMS). Institutt for salg og markedsføring ved netacademy.no videreformidler ikke personopplysninger til tredjeparter utover disse tilfellene. 

  8. Sletting og arkivering av opplysningene
  Dersom du ønsker dine persondata, så kontakter du oss. Vi er da pliktig til å slette dine data innen 30 dager. Du vil ikke få en bekreftelse på dette, da dine data da er slettet. Vær oppmerksom på at du således ikke har tilgang til online-kurs på netacademy.no lenger, før du i så fall registrerer deg på nytt. Institutt for salg og markedsføring ved netacademy.no er forpliktet til å lagre personopplysninger i 5 år henhold til regnskapsloven. Institutt for salg og markedsføring ved netacademy.no sletter personopplysninger om Kjøper når vi ikke lengre har behandlingsgrunnlag.

 

 1. Registrertes rett til innsyn, retting og sletting
  Alle registrerte har ifølge personopplysningsloven rett til:
  a) innsyn i hvilke opplysninger Institutt for salg og markedsføring ved netacademy.no behandler om den enkelte
  b) retting av mangelfulle eller uriktige opplysninger
  c) sletting av opplysningene om vilkårene for det er oppfylt.
  d) innsyn i alle opplysninger om seg.

 

 1. Sikring av opplysningene
  Alle opplysningene lagres på sikre servere som overvåkes og oppgraderes jevnlig hos Kajabi og Stripe.

 

 1. Bruk av informasjonskapsler (Cookies) 
  Har Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å øke funksjonaliteten på våre sider. I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon - § 2-7 b. Bruk av informasjonskapsler/cookies er vi pliktig til å informere om hvilke informasjonskapsler (cookies) vi benytter.
  Vi benytter følgende informasjonskapsler: Google Analytics og Facebook Pixel. 

 2. Kontaktinformasjon
  Har du spørsmål om vår bruk av dine opplysninger kan du ta kontakt med oss på [email protected] eller telf. 22677031.

 

Close

Legg igjen din e-post og motta gratis 5 enkle verktøy som hjelper deg å beholde kontroll over følelsene dine i møte med dominerende mennesker