Operativ salgsledelse 2021

 

Vi gjentar suksessen og starter nytt kurs i august! 

Dette er programmet for deg som har lyst til å bli en enda bedre salgsleder, enten du er ny i rollen eller ønsker oppfriskning og ny kunnskap. Kurset i Operativ salgsledelse er en stor suksess, og etter ønske fra flere starter vi opp et nytt kurs i august 2021. Programmet er en kombinasjon av live undervisning og personlig 1:1 coaching. Du vil lære hvordan du virkelig øker produktiviteten i salgsavdelingen din, samtidig som du ivaretar dine dyktige selgere. 

Programmet er på seks moduler, med én modul i uken. Tre av modulene gjennomføres som live gruppe-webinarer og tre som personlige individuelle coachingsamtaler.  Hvert webinar varer i ca. 2 timer, coachingsamtalene i 1 time. Oppstart torsdag 26 august  kl. 10.00. 

Dette er et praktisk kurs hvor du i tillegg til kunnskap fra webinarene, gjør oppgaver og lager egne handlingsplaner som danner grunnlag for våre individuelle coachingsamtaler. NB! For at du skal få best mulig utbytte av kurset, vil det være et begrenset antall deltakere. 

Klikk på knappen under for melde deg på.  

Etter endt kurs har du lært  

  • Hvordan du effektivt kan lede dine selgere i hverdagen
  • Hvordan påvirke og endre selgernes holdninger
  • Hvordan øke selgernes produktivitet og motivasjon
  • Hvordan ivareta dyktige selgere på en god måte

Alt innhold er basert på anerkjent litteratur og forskning på effektiv salgsledelse, og etter gjennomført kurs får du tilsendt både kursbevis og diplom. 

 

Klikk her for å melde deg på!

Program - Operativ salgsledelse

Modul 1 - Torsdag 26 august kl. 10.00:  Webinar - Prestasjonsledelse i praksis
I denne spennende første modulen lærer du hvordan man effektivt leder selgerne til best mulig resultater, og samtidig ivareta de på en god måte. Vi gjennomgår blant annet forventningsavklaringer, standarder, konsekvenser, effektive lederstiler og transformasjonsledelse. I tillegg ser vi nærmere på praktiske analyseverktøy av både markedet og selgernes kapasitet. Her lærer du systematisk og strukturert prestasjonsledelse i praksis, basert på anerkjent forskning og erfaringer fra de beste! Webinaret varer i underkant av to timer. 

Modul 2 - Gjennomføres i løpet av uke 35 i 2021: Individuell coaching 1:1 
Vi snakker sammen over videokonferanse. Her tar vi opp temaer og spørsmål fra webinaret, din situasjon på jobben og eventuelle utfordringer som du står overfor. Du lager din egen handlingsplan, slik at du får mest mulig utbytte av vår coachingsamtale.  Coachingsamtalen varer i ca. 1 time. (Du booker selv tid for når det passer deg best å gjennomføre coachingsamtalene)

Modul 3 - Torsdag 9. september kl. 10.00: Webinar - Holdninger og atferd 
I dette viktige webinaret ser vi nærmere på selgernes holdninger og hvorfor det kan være avgjørende for salgsavdelingens resultater. Vi snakker om effekten av gode og dårlige holdninger, hva man sier og hva man gjør, atferdsrespons og ansvarsopplevelse. Trinn for trinn vil du lære hvordan du kan jobbe med selgernes holdninger på en effektiv og god måte. I tillegg tar vi for oss den vanskelige samtalen, ROS-samtalen, selvledelse og ikke minst superledelse! Webinaret varer i underkant av to timer.
   
Modul 4 - Gjennomføres i løpet av uke 37 i 2021: Individuell coaching 1:1 
Vi snakker sammen over videokonferanse. Her tar vi opp temaer og spørsmål fra webinaret, din situasjon på jobben og eventuelle utfordringer som du står overfor. Du lager din egen handlingsplan, slik at du får mest mulig utbytte av vår coachingsamtale.  Coachingsamtalen varer i ca. 1 time. 

Modul 5 - Torsdag 23. september mai kl. 10.00: Webinar - Motivasjon 
Motiverte selgere presterer bedre! Her ser vi nærmere på hvordan du kan motivere selgerne til økt innsats på en god måte. Det er mye som kan motivere selgere, så her gjennomgår vi en rekke anerkjente og effektive motivasjonsteorier. Det spenner fra indre og ytre motivasjon, salgskonkurranser, incentives, målsetninger og flytsoner, til mestringsmotivasjon og trening i hverdagen. Vi tar også for oss hvordan unngå mistrivsel, demotivasjon og økt turnoverintensjon, og hvordan jobbe aktivt for trivsel, positiv kommunikasjon, prososial motivasjon, engasjement og begeistring på jobben! Webinaret varer i underkant av to timer.

Modul 6 - Gjennomføres i løpet av uke 39 i 2021: Individuell coaching 1:1 
For siste gang i programmet har vi vår coachingsamtale. Her tar vi opp temaer og spørsmål fra webinaret, din situasjon på jobben og eventuelle utfordringer som du står overfor. Avslutningsvis oppsummerer vi og evaluerer programmet i Operativ salgsledelse, og du får tilsendt kursbevis og diplom for gjennomført kurs. Coachingsamtalen varer i ca. 1 time. 

Klikk her hvis du ønsker å snakke med oss først

Tilbakemelding fra Kolbjørn Kalsås - Salgsleder Leviat AS

 

Meld deg på og bli en enda bedre salgsleder!!

Kr 11.700,-

 

Oppstart torsdag 26. august 2021
Meld deg på nå, begrenset antall deltakere! 
Du får tilsendt faktura når du har meldt deg på. 

(Deltakeravgiften er unntatt mva.) 

Klikk her for å melde deg på

"Tusen takk for et veldig bra og godt gjennomført kurs i Operativ salgsledelse! Dette var virkelig givende og lærerikt! "

Simon Pizzoni - Salgssjef Solera
Klikk her hvis du ønsker å snakke med oss først

Tilbakemelding fra Daniel Sørensen - Daglig leder Elit AS

 
Klikk her for å melde deg på

Eirik Petersen

Eirik Petersen er din foreleser på dette kurset. Han har selv mer enn 35 års erfaring i salgsyrket, og er en meget etterspurt salgstrener, rådgiver og coach. Petersen jobber med både store og små bedrifter, og hundrevis av kursdeltakere har gjennom årene blitt trent av Eirik.

Bakgrunn fra Handelshøyskolen BI, Næringsakademiet, Norges Eksportskole og Orklas Merkevareskole. Egen erfaring fra Oslo Lysverker, Canon, Ricoh, Scanox (Jotun), reklamebyrået Locomotiv, samt Institutt for salg og markedsføring.

Har siden 1995 vært timeforeleser på Handelshøyskolen BI, og er forfatter av fagbøkene «Nå dine salgsmål!» og «Key Account Management» på Universitetsforlaget. Medlem av Norsk faglitterær forfatter – og oversetterforening.

Close

Legg igjen din e-post og motta gratis 5 enkle verktøy som hjelper deg å beholde kontroll over følelsene dine i møte med dominerende mennesker