Virtuell ledelse av ansatte på hjemmekontor

 

Virtuell ledelse er å lede medarbeidere på avstand. Det er et komplett kurs i hvordan du effektivt leder dine ansatte som du ikke møter fysisk i hverdagen. Alt innhold er basert på anerkjent ledelsesteori, ny forskning og erfaringer fra de beste, satt inn i dagens kontekst og problemstillinger.

Kurset består av åtte webinarer og to individuelle coaching - og undervisningssamtaler. Hensikten med samtalene er at du skal få så stort utbytte av kurset som mulig. Vi snakker både om innholdet fra webinarene og hva du kan ta med deg videre, samt din situasjon på jobben, med de utfordringer og muligheter som du opplever at du står overfor i dag. Her vil du ta med deg mye inn i dine egen handlingsplan.

Praktisk, effektivt og veldig bra. Dette virker!

Meld deg på her!

Tilbud til deg

Kr 7.250,-

Tilgang til kurset i 1 år

(Verdi kr. 14.500,-) 

8 videoer på norsk som lærer deg Virtuell ledelse i praksis, samt 2 individuelle coaching - og undervisningssamtaler. 

Kurset er tilgjengelig for deg umiddelbart, og et helt år fremover

Meld deg på her

Les mer om hva kurset "Virtuell ledelse" inneholder

Hjemmekontoret

Her vil du lære om flere sider ved det å jobbe fra hjemmekontor, med bakgrunn i ny forskning og studier. Vi ser på utfordringer man kan ha med konsentrasjon og det psykososiale miljøet, om balanse mellom jobb og familie, likestilling, det å skulle prestere minst like godt som tidligere og hvordan du motiverer dine ansatte.

Virtuell ledelse

I denne leksjonen vil du lære hvordan du kan drive virtuell ledelse i praksis og lede medarbeiderne på en god måte. Vi ser på hvordan du sikrer felles forståelse og mening for målsetningene, har god kommunikasjon, avklarer forventninger og utøver konsekvenser i hverdagen.

 

Virtuelle lederstiler

I leksjonen Virtuelle lederstiler får du innsikt i forskjellige lederstiler og effekten av disse, relatert til det å lede folk du ikke møter fysisk. Hvordan fremstå på en god måte, din evne til å inspirere, til å oppmuntre til kreativitet og utvikling og ikke minst evnen til å lede hver og en individuelt. Her vil du lære virtuell lederstil i praksis.

 

Gjensidig tillit

Vi ser at Gjensidig tillit og gode relasjoner er helt avgjørende for at virtuelle team skal fungere i praksis. I denne leksjonen vil du på en praktisk måte lære hvordan du både skaper og bygger tillit, og relasjoner til dine medarbeidere som sitter på hjemmekontor. Et viktig og meget sentralt tema.

Virtuelle møter

Møtene vi har på jobben i dag, foregår jo mye via video. I denne leksjonen lærer du både om god kommunikasjon og hvordan du best mulig kan gjennomføre og lede gode videomøter med medarbeiderne dine. Her vil vi også lære om hvordan du kan fremstå på en profesjonell måte i videomøtene.

Selvledelse

Når man sitter på hjemmekontor er det viktig at medarbeiderne klarer å lede seg selv, for å kunne jobbe selvstendig og ta initiativ. Her lærer du selvledelse, og vi viser deg samtidig hvordan du selv kan lære opp dine medarbeidere til å lede seg selv i hverdagen.

Virtuelle team

Å lede handler ikke bare om å lede enkeltpersoner, men også om å kunne lede hele teamet som en enhet. I denne leksjonen lærer du hvordan du best mulig kan lede det vi kaller et virtuelt team. Her gjennomgår vi det du bør se nærmere på for kunne skape god samhandling og bygge skikkelig lagånd i teamet ditt.

Tekniske muligheter

Avslutningsvis ser vi nærmere de tekniske utfordringene og mulighetene som finnes ved å gjennomføre nettbaserte møter og konferanser fra hjemmekontoret. Om alt fra programvare og nettverk, til kvaliteten på både bilde, lys, lyd og bakgrunn. Rett og slett det som må til å kunne fremstå profesjonelt og på en bra måte!

Individuell coaching og undervisning

I dette kurset er det inkludert to individuelle samtaler. Hensikten med disse samtalene er å kunne coache og undervise individuellt. Her vil vi kunne diskutere situasjoner og problemstillinger som er relevant for deg i din jobb, med grunnlag i virtuell ledelsesteori. Samtalene tas i forbindelse med webinarene, og du avtaler selv når det passer best å gjennomføre dem.   

Eirik Petersen

Eirik Petersen er din foreleser på dette kurset.
Han driver lederutvikling for små og store bedrifter,
og har forelest i ledelsesfag i mer enn 30 år. 

Bakgrunn fra Handelshøyskolen BI, Næringsakademiet, Norges Eksportskole og Orklas Merkevareskole. Egen erfaring fra Oslo Lysverker, Canon, Ricoh, Scanox (Jotun), reklamebyrået Locomotiv, samt Institutt for salg og markedsføring.

Har siden 1995 vært timeforeleser på Handelshøyskolen BI, og er forfatter av fagbøkene «Nå dine salgsmål!» og «Key Account Management» på Universitetsforlaget. Medlem av Norsk faglitterær forfatter – og oversetterforening.

Close

Legg igjen din e-post og motta gratis 5 enkle verktøy som hjelper deg å beholde kontroll over følelsene dine i møte med dominerende mennesker