OM OSS

IFSM - Institutt for salg og markedsføring

Institutt for salg og markedsføring er et konsulentselskap som jobber med kompetanseheving og resultatforbedring i næringslivet. Selskapet ble startet i februar 1995. 

Vi tror at kunnskap gir grunnlag for bedre ferdigheter. Har medarbeideren fått bedre ferdigheter så tør man prøve på bedre handlinger. Når medarbeideren gjør bedre handlinger så gir det bedre resultater. Dette er en positiv sirkel.

Har medarbeideren et skikkelig fundament en, så er det større sannsynlighet for at man lykkes. Vår arbeidsmetode som vi kaller PCO-prosessen, er ekstremt resultatorientert. Årsaken er at det hele tiden er fokus på konkrete individuelle faktorer som direkte påvirker den enkelte medarbeiders resultater.

PCO-prosessen gir personlig trening og oppfølging, som sikrer resultatutvikling på den enkelte medarbeider. Vi analyserer, holder kurs, trener og evaluerer. Vi kan også lære opp utvalgte medarbeidere i bedriften til å overta som trenere etter oss. Vi deltar med andre ord hele veien og sikrer at det virkelig blir resultatforbedring.

PCO-prosessen har seks faser. De er:

1. Analyse
2. Utvikling
3. Tilføre kunnskap
4. Evaluering
5. Coaching
6. Resultatmåling

1. Analyse.

Her gjennomfører vi en analyse av den kunnskap og de ferdigheter som besittes. Vi analyserer samtidig hvor ofte man gjør forskjellige aktiviteter, med hvilken kvalitet disse gjøres og ikke minst hvilken motivasjon og holdninger det er som preger medarbeiderne. Vi kan gjøre analysen på salg, service, ordrekontor, produktsjefer, ledelsen, forhandlere, grossister, distributører, etc.

2. Utvikling.

Vi rapporterer skriftlig, og har møter og samtaler med ledelsen. På den måten kan vi skreddersy og konkret tilpasse et opplegg for bedriften. Vi bruker den arbeidssituasjon, de produkter og de ord og uttrykk som er gjeldene for bedriften og bransjen, og legger vekt på de overordnede mål og strategier man ønsker å oppnå. I utviklingsfasen setter vi mål, lager strategier, utvikler materiell, lager fremdriftsplaner, går opp ansvar og myndighet, ser på budsjetter, ol.

3. Tilføre kunnskap

I denne fasen jobber vi med på tilføre medarbeiderne kunnskap på de relevante temaene. Kunnskapstilførslen kan gjøres ved kurs, treninger og coaching, både fysiske og nettbaserte kurs. Vi legger opp dette på den måten som er mest hensiktsmessig. Vi tilbyr kurs i bla.: Kundebehandling, Grunnleggende salg, Storkundesalg og Key Account Management, Telefonsalg, Presentasjonsteknikk, Forhandlingsteknikk, Ledelse, Operativ salgsledelse, Pedagogikk for trenere og Markedsledelse.

4. Evaluering

Her gjennomgår og evaluerer vi den enkelte medarbeider og gir tilbakemeldinger til ledelsen. Vi avsjekker at vi er på rett vei i prosessen, i forhold til de visjoner og mål vi sammen har satt oss.

5. Coaching

Det er viktig å ha fokus på ferdighetsområdene til medarbeiderne og utvikle dem videre. Vi coacher/ trener medarbeidere og ledere løpende i hele prosessen. Det som er spesielt i denne prosessen er at vi coacher en dedikert gruppe medarbeidere til å bli trenere videre, etter oss. De blir da i stand til å føre kompetanseutviklingen videre i bedriften. Samtidig er vi trenere og sparringspartnere for den operative ledelsen i bedriften.

6. Resultatmåling

Her måler vi om vi faktisk har nådd de fastsatte mål og resultater vi ble enige før vi startet prosessen. Vi vil samtidig evaluere eventuelle behov for videre trening og opplæring i bedriften.

Daglig leder i IFSM er Eirik Petersen, som har bakgrunn fra Handelshøyskolen BI, Næringsakademiet, Norges Eksportskole og Orklas Merkevareskole. Egen erfaring fra Oslo Lysverker, Canon, Ricoh, Scanox (Jotun), reklamebyrået Locomotiv, samt Institutt for salg og markedsføring.

Timeforeleser og sensor på Handelshøyskolen BI og Gokstad Akademiet. Forfatter av fagbøkene «Nå dine salgsmål!» og «Key Account Management» på Universitetsforlaget. Medlem av Norsk faglitterær forfatter – og oversetterforening.