BEDRIFTSINTERNE KURS

IFSM - Institutt for salg og markedsføring

 

Coaching

Å tilføre medarbeideren kompetanse i form av kurs og skoler er meget viktig. Men i tillegg til kompetansen må medarbeideren kunne utføre og vise sine ferdigheter i praksis. Det er jo via handling resultatene skapes.

Les mer

Forhandlingsteknikk

To parter møtes for å forhandle. Det kan være er en selger og en kjøper, det kan være uoverensstemmelser på arbeidsplassen eller en annen situasjon hvor forhandlinger er påkrevet. 

Les mer

Grunnleggende salg

Dette kurset er en innføring i de grunnleggende elementer innen salg. Kurset er egnet for nye medarbeidere til salgsyrket, samt som en oppfriskning for de mer rutinerte selgerne.

Les mer

Kundebehandling for teknisk personell

Dette kurset er en innføring i kundebehandling for teknisk servicepersonell. Kurset har blitt til med bakgrunn i et økende behov for kundeorientering hos medarbeidere som hver dag besøker kundene.

Les mer

Ledertrening

For å bidra til å øke kompetansen og ferdighetene hos dine ledere, tilbyr vi her et program i operativ ledelse. Treningen er meget resultatorientert, og tar samtidig utgangspunkt i dine lederes behov for personlig utvikling og progresjon i hverdagen. 

Les mer

Markedsledelse

Kursets målsetning er å gi en innføring i de grunnleggende prinsippene for markedsledelse. Kurset er beregnet for ledere som har et kombinert markeds- og salgsansvar. Å lede en markedsavdeling, samtidig som man leder et salgsapparat kan være utfordrende. 

Les mer

Operativ salgsledelse

Kurset er en innføring i operativ ledelse og er beregnet på salgsledere, salgssjefer, markedssjefer, ol. Operative ledere med personalansvar står ofte i en flerdelt situasjon, med egne selgere, bedriften og kundene som noen av partene. 

Les mer

Pedagogikk for kursholdere

Målsetningen er at deltagerne skal kunne identifisere treningsbehov, og deretter gjennomføre treninger og kurs. Deltagerne på kurset får innføring i pedagogikk, trenings- og undervisningsteori.

Les mer

Presentasjonsteknikk

Vi ser i dag flere eksempler på at evnen til å gi gode presentasjoner som fanger tilhørernes oppmerksomhet blir viktigere og viktigere. Leverandøren ønsker i mange tilfeller at kunden skal forstå komplekse løsninger. 

Les mer

Service og kundebehandling

Alle bedrifter er avhengig av sine kunder, så det er meget viktig å ta godt vare på dem. Derfor er hvordan kunden oppfatter oss viktig, og dette kurset gir en grunnleggende innføring i profesjonell service og kundebehandling.

Les mer

Storkundesalg og Key Account Managmenet

Kurset er ment for selgere med grunnleggende salgserfaring som selger til store kunder. Kursets målsetning er å gi selgerne en innføring i hvordan ivareta og videreutvikle bedriftens viktigste kunder.

Les mer

Telefonsalg

Kursets målsetning er å gi en grunnleggende innføring i telefonsalg, og er spesielt beregnet på medarbeidere som selger varer og tjenester via telefon. Det kan være medarbeidere på salgsavdelingen, ordrekontoret, eller en egen definert telefonsalgsavdeling. 

Les mer
Send forespørsel